Gina-garantiya namin na:

  1. Anumang EAN-13 o UPC-Isang Barcode Numbers na naibenta sa iyo ay natatangi sa iyo at sa iyong produkto – hindi pa sila ginamit para sa isang produktong tingi, at hindi rin sila ibebenta sa ibang partido sa anumang yugto.
  2. Hindi ka sisingilin sa pagsali sa mga bayarin o taunang bayad sa pagiging kasapi. Ang lahat ng mga barcode ay ibinebenta para sa isang bayad na one-off.
  3. Anumang barcode number na binili ay ligal para magamit sa buong mundo. Ang aming mga EAN-13 ay angkop para sa pang-internasyonal na paggamit at UPC-A ang pinakamahusay para magamit sa Estados Unidos.
  4. Lahat ng mga numero ng barcode ay sinuri para sa anuman iligal na paggamit bago ibenta. Sa anumang yugto ay maaaring ligtas na magamit ng sinuman ang iyong barcode sa kanilang produkto nang walang pahintulot mo
  5. Lahat ng mga imahe ng barcode ay ibinibigay bilang mga de-kalidad na imahe sa maraming iba’t ibang mga format ng graphics.International Barcodes Network (IBN) Logo
  6. Ang impormasyon sa aming website ay totoo hanggang sa lawak ng aming kaalaman sa oras na iyon. Nais naming tulungan ka at gawin ang lahat ng aming makakaya upang gawin ito. Gayunpaman, kung hindi kami makakatulong, susubukan naming idirekta ka sa ibang kumpanya na maaaring tumulong sa iyo.