Kabilang sa mga kliyente namin ay ang mga sumusunod:

 • Lokal na Pamahalaan ng Alabat, Quezon
 • BIRC International Resources Corporation
 • Leah’s Food Products
 • Diwatang Maria Trading
 • Chaoshan Foods Corporation
 • Ace Premium Goods Corporation
 • San Roque Supermarket Retail Systems
 • Wine Brothers Philippine Corporation
 • Bali Champion Bottlers
 • Atsa Healthcare Distributions Co.
 • … at marami pang iba.

Ang ilang mga halimbawa ng aming mga barcode na ginagamit sa Pilipinas ay makikita sa baba.