Format ng Barcode

 

Karaniwan kaming nagbibigay ng mga numero ng barcode sa 13-digit EAN-13 format, na may nangungunang 0 (hal. 0799439112766). Gayunpaman, maaari ring magamit ang mga numerong ito sa 12 digit na UPC-A na format nang walang nangungunang 0 (hal. 799439112766). Ang aktwal na mga bar na ginawa para sa parehong EAN-13 o UPC-A ay magkapareho (tingnan ang larawan sa ibaba).

Sa labas ng Hilagang Amerika karaniwan na i-print ang barcode sa mga produkto sa format na EAN-13. Ngunit tandaan na ang ilang mga nagtitingi ay may mga system ng software na hindi gusto ang mga numero na may nangungunang 0, at samakatuwid ay mas gugustuhin nilang gamitin ang iyong barcode sa 12 digit na format (hal. 799439112766). Maganda pa rin ito –  na ang numero ay pareho pa rin at natatangi pa rin at gumagana ng walang problema. Pwede natin ipaubaya sa mga nagtitingi o nagtitinda kung aling bersyon ng iyong numero ng barcode ang gagamitin nila.

 Pagkakaiba -EAN-13-and-UPC-A

Makipag-ugnayan sa amin kung nais mo ng anumang paglilinaw hinggil dito. Maaari kang bumili ng mga barcode sa alinmang format dito