Ang IBNREG  ay isang natatanging serbisyo na nakabase sa internet na nagbibigay ng access sa pangunahing impormasyon sa pakikipag-ugnayan at ilang impormasyon ng produkto para sa mga kumpanya na nakapagrehistro ng mga numero ng barcode.

Ang aming mga customer ay maaaring maglagay ng rekord nila sa IBNREG nang libre sa pamamagitan ng paglalagay ng kanilang mga produkto at numero ng barcode sa Barcodes Database.