MAHALAGA INFORMATION:

Ang mga tingi, mamamakyaw at iba pang mga third party ay may iba’t ibang mga kinakailangan at paghihigpit sa barcode. Hindi namin ginagarantiyahan na ang aming mga barcode ay sumunod sa anumang mga kinakailangan sa pagtanggap ng barcode ng third party, kahit na nakagawa kami ng tala ng iba’t ibang mga paghihigpit at mga kinakailangan na alam natin (mangyaring tingnan ang aming   Pagtanggap ng Barcode ). Ikaw ay responsable lamang sa pagkumpirma na ang aming mga barcode ay sumunod sa anumang mga kahilingan sa barcode ng third party bago maglagay ng isang order sa amin. Sa pamamagitan ng paggamit ng aming website sumasang-ayon ka sa mga term at kundisyon sa ibaba.

1. Mga kahulugan

1.1 Ang “Nagbebenta” ay nangangahulugang Retail Barcodes Limited .

1.2 Ang “Mamimili” ay nangangahulugang sinumang tao na tumatanggap ng isang sipi para sa mga kalakal o serbisyo ng Nagbebenta o na ang order para sa mga kalakal o serbisyo ay tinatanggap ng Nagbebenta.

Ang “mga kalakal” ay nangangahulugang anumang mga kalakal na ibibigay ng Nagbebenta sa Mamimili.

1.4 “mga serbisyo” ay nangangahulugang anumang mga serbisyo na ibibigay ng Nagbebenta sa Mamimili.

1.5 “mga kondisyon” at / o “mga termino” ay nangangahulugang ang mga termino at kondisyon na itinakda dito at anumang espesyal o karagdagang mga kondisyon na sinang-ayunan ng sulat ng Nagbebenta.

1.6 kasama ang mail o email.

1.7 “website” o “site” ay nangangahulugang ito sa internet site.

2. Kundisyon

2.1 Ang mga kundisyong ito ay nalalapat sa lahat ng mga kontrata para sa pagbebenta ng mga kalakal ng Mamimili sa Bumibili at dapat ituring na ‘supersede’ at ibukod ang lahat ng iba pang mga termino at kundisyon kabilang ang anuman na maaaring hilingin ng Mamimili na mag-aplay sa ilalim ng anumang order ng pagbili, pagkumpirma ng order, o katulad na dokumento.

2.2 Walang pagkakaiba-iba o karagdagan sa mga tuntunin at kundisyon na ito ay magiging epektibo maliban kung sumang-ayon sa pagsulat ng isang nararapat na awtorisadong opisyal ng Nagbebenta.

2.3 Walang empleyado o ahente ng Nagbebenta na may awtorisadong gumawa ng anumang mga kinatawan tungkol sa mga kalakal sa ngalan ng Nagbebenta maliban kung ang nasabing mga representasyon ay napatunayan sa pagsulat ng Nagbebenta at anumang mga kinatawan na ginawa nang walang nakasulat na kumpirmasyon ng Nagbebenta ay hindi maaaring maiasa sa kaugnay ng anuman kontrata.

2.4 Hanggang sa paglabas ng mga kalakal ng Mamimili sa pagtanggap ng Bumibili o pagtanggap ng Bumibili sa pagsulat ng anumang sipi ng nagbebenta para sa pagbibigay ng mga kalakal o serbisyo (alinman ang unang mangyari) walang kontrata para sa pagbebenta ng mga kalakal o serbisyo ay maaaring lumabas.

2.5 Ang Nagbebenta ay dapat na may kalayaan na iwasto nang walang pananagutan sa bahagi ng Nagbebenta at nang walang paunang abiso ng anumang pagkakamali o pagtanggi sa anumang panitikan sa pagbebenta, listahan ng presyo, pagtanggap ng alok, sipi, invoice, o iba pang dokumento na inisyu ng Nagbebenta.

2.6 Sa Bumibili na tumatanggap ng paghahatid ng mga paninda o pagtanggap sa pagsulat ng isang sipi para sa pagbibigay ng mga kalakal o serbisyo na tulad ng pagtanggap ay dapat na ituring na pagtanggap sa mga kundisyong ito.

2.7 Sa pamamagitan ng paggamit ng Website ay kinikilala ng Mamimili na nabasa, naiintindihan at tinanggap nila ang mga kundisyong ito at sumasang-ayon na sila ay sang-ayon dito.

2.8 Kung gumagamit ka ng Website na ito sa ngalan ng isang kumpanya, asosasyon, pakikipagtulungan o iba pang tulad ng entidad (“Entity”) pagkatapos ay ang mga Bumibili ay nagpapahintulot na sumang-ayon sa mga Tuntunin at Kundisyon at gumawa ng anumang mga pagbili ng Mga Produkto sa ngalan ng Entity.

3. Pagtanggap ng Order

3.1 Ang ad ng anumang mga paninda o serbisyo sa site na ito ay hindi bumubuo ng isang alok na ibenta. Ang iyong pagtanggap ng isang pagkumpirma ng order (electronic, fax o iba pang form) ay hindi bumubuo sa aming pagtanggap sa iyong order, o kumpirmahin ang aming alok na ibenta. Ang Tagabenta ay may karapatan na tanggapin o tanggihan ang iyong order sa anumang kadahilanan.

4. Mga Presyo

4.1 Ginagawa ng Nagbebenta ang bawat pagsusumikap na magkaroon ng lahat ng mga produkto na inaalok sa aming website sa stock at sa presyo na nakalista. Ang impormasyon sa pagpepresyo at kakayahang magamit na ipinakita sa aming site ay ang pinakabagong impormasyon na mayroon kami, ngunit sa kasamaang palad, may mga pagkakamali na nangyayari, at ang impormasyong ito ay hindi bumubuo ng isang garantiya ng presyo o kakayahang magamit.

4.2 Kung ang isang produkto na iyong in-order ay hindi magagamit para sa kargamento, gagawin namin ang aming makakaya upang maipaalam sa iyo. Ang mga inaasahang petsa ng paghahatid ay nakasalalay sa maraming mga kadahilanan na lampas sa aming kontrol at pagbabago.

4.3 Ang presyo para sa mga kalakal o serbisyo ay dapat na sa kasalukuyang listahan ng presyo ng nagbebenta maliban kung sumang-ayon sa pagsulat ng Nagbebenta.

5. Bayaran

5.1 Ang Nagbebenta ay nakahanda upang isaalang-alang ang mga aplikasyon para sa mga credit account mula sa mga customer ng kumpanya na sumasailalim sa naaprubahan na sanggunian.

5.2 Ang mga bumibili na ‘non-credit account’ ay dapat gumawa ng kabayaran nang buo ng anumang invoice bago maipadala ang mga kalakal.

5.3 Ang pagbabayad ay maaaring gawin sa pamamagitan ng cash, tseke, credit o bank transfer.

5.4 Ang mga mamimili na may mga account sa kredito ay dapat magbayad nang buo sa mga tuntunin ng napagkasunduang credit na hindi hihigit sa 30 araw mula sa petsa ng invoice maliban kung sumang-ayon sa pagsulat ng nagbebenta.

5.5 Kung ang anumang invoice ay lagpas na sa takdang araw ng pagbayadd para sa interes ay dapat bayaran sa 2% bawat buwan mula sa petsa ng pagbabayad na dapat bayaran sa ilalim ng invoice hanggang sa petsa ng pagbabayad. Ang nasabing interes ay makukuha pareho bago at pagkatapos ng anumang paghatol.

6. Paghahatid

6.1 Ang Nagbebenta ay gagawa ng lahat ng mga makatwirang hakbang upang mapanatili sa anumang tinatayang petsa ng paghahatid ngunit ang oras ay hindi magiging kakanyahan. Ang Nagbebenta ay hindi mananagot para sa anumang mga pagkalugi na kinahinatnan o kung hindi man ay bumangon nang direkta o hindi direkta sa labas ng anumang kabiguan upang matugunan ang tinatayang petsa ng paghahatid. Ang Tagabenta ay may karapatan na gumawa ng paghahatid nang maaga sa sinipi na petsa ng paghahatid sa pagbibigay ng makatwirang paunawa sa Mamimili.

6.2 Ang pamamaraan ng pagpapadala sa lahat ng mga kalakal ay nasa ganap na paghuhusga ng nagbebenta.

6.3 Ang paghahatid ng mga kalakal ay karaniwang sa pamamagitan ng email. Ang ilang mga item ay awtomatikong ipinadala sa pamamagitan ng email sa loob ng ilang minuto ng pagkakasunud-sunod, ang iba pang mga item ay lilikha ng mano-mano at mai-email sa iyo, karaniwang sa loob ng 48 oras, depende sa araw at oras na inilagay ang iyong order.

7. Pagmamay-ari at Panganib

7.1 Sa sandaling maihatid ang mga paninda sa Mamimili o sa mga kalakal na pinanatili sa lugar ng Nagbebenta sa kahilingan ng Mamimili, ang panganib sa mga paninda ay maipapasa agad sa Mamimili.

7.2 Ang pamagat sa mga kalakal ay dapat manatili ng vested sa Nagbebenta hanggang ang bayad para sa mga paninda ay buong nabayaran.

7.3 Ang Mamimili ay dapat magtaguyod ng mga kalakal bilang tapat na ahente at ‘bailee’ ng nagbebenta hanggang sa oras na titulo sa mga kalakal na ipinapasa sa Mamimili at dapat panatilihin nang maayos ang mga paninda at protektado at masiguro at kilalanin bilang pag-aari ng nagbebenta.

7.4 Habang ang presyo ng pagbili para sa anumang mga kalakal na naihatid sa Mamimili ay dapat manatili labis na bayad para sa kabayaran nang buo o sa bahagi pagkatapos nang walang pagpapasya sa alinman sa iba pang mga karapatan nito ay maaaring mabawi ng Nagbebenta at / o ibenta ang mga kalakal o anuman sa mga ito at maaaring makapasok sa Ang lugar ng mamimili sa pamamagitan ng mga tagapaglingkod o ahente nito upang mabawi ang mga kalakal at may karapatang makabawi mula sa Mamimili ng anumang mga gastos na nauugnay sa naturang paggaling.

7.5 Hanggang sa ang pagbabayad para sa anumang mga kalakal ay ginawa nang buo ang Mamimili ay hindi mangako, singil sa pamamagitan ng paraan ng seguridad o sa anumang iba pang paraan ng pag-encode ng mga kalakal na mananatiling pag-aari ng nagbebenta.

8. Mga warranty

8.1 Ang bawat partido ay nangangako na may karapatan at buong kapangyarihan at awtoridad na pumasok sa Kasunduang ito.

8.2 Ang mga nagbebenta ay nangangako na ipapasa ito sa magandang pamagat ng Mamimili sa Mga Produkto. Ito ang LAMANG warranty na pinalawak sa Mga Produkto at ang Mamimili ay malinaw na sumasang-ayon na ang pagkuha ng Mga Produkto na “AS IS” at ang Nagbebenta ay walang ibang warranty, ipinahayag o ipinahiwatig.

8.3 Ang garantiya ng Nagbebenta ay hindi dapat pasukin maliban kung ang invoice para sa mga kalakal ay binabayaran ng takdang oras.

8.4 Nai-save tulad ng ibinigay sa mga kondisyong ito, ang lahat ng mga garantiya, kondisyon o iba pang mga termino na ipinahiwatig ng batas, karaniwang batas o kung hindi man ay hindi kasama sa lawak na pinapayagan ng batas.

8.5 Anumang paglalarawan ay hindi nagpapahayag o nagpapahiwatig ng isang garantiya na ang mga produkto ay mapagpapalit o umaangkop para sa isang partikular na layunin.

8.6 Ang Nagbebenta ay hindi mananagot para sa anumang hindi pagkakatugma sa mga isyu sa paggamit o pananagutan sa Mamimili sa kadahilanan ng anumang representasyon o anumang ipinahiwatig na garantiya, kundisyon o ibang term o anumang tungkulin ng karaniwang batas para sa anumang direkta o di-tuwirang espesyal o kinahinatnan na pagkawala o pinsala gastos o iba pang mga paghahabol para sa kabayaran kahit anong sanhi ng kapabayaan ng Nagbebenta, ang mga empleyado o ahente o kung hindi man ay lumabas mula o may kaugnayan sa supply ng mga kalakal o ang kanilang paggamit o muling nabibili ng Mamimili ng kung anuman ang kalikasan.

8.7 Ang Nagbebenta ay hindi ginagarantiyahan na ang mga produkto ng barcode ay tatanggapin ng anumang tindero. Ang Magbebenta ay hindi mananagot para sa anumang hindi pagtanggap o paggamit ng mga isyu, o gaganapin mananagot sa Mamimili sa kadahilanang walang kakayahang o iba pang dahilan para sa mga produkto ng barcode ng Nagbebenta na hindi tatanggapin ng anumang tindero, mamamakyaw o ibang partido. Kinikilala ng Mamimili na bago bumili ng anumang mga kalakal o serbisyo mula sa Nagbebenta, responsibilidad ng Mamimili upang matukoy kung ang mga tagatingi na balak nilang ibigay upang magkaroon ng anumang partikular na mga kinakailangan o paghihigpit sa barcod, at kung ang mga kalakal at serbisyo ng Nagbebenta ay angkop para sa hangaring ito .Ang nagbebenta ay hindi mananagot para sa anumang pagkawala o pinsala na nagreresulta mula sa anumang paggamit ng mga numero ng UPC o EAN barcode at / o mga barcode ng Mamimili o iba pang mga partido.

8.8 Ang Nagbebenta ay hindi gumagawa ng iba pang mga garantiya, ipinahayag o ipinahiwatig patungkol sa mga kalakal, kanilang kalidad, fitness o kakayahang magamit para sa anumang partikular na paggamit o layunin. Ang anumang mga warranty ng kalakal ay nalalapat lamang sa Mamimili at hindi sa anumang ikatlong partido at walang pananagutan o bunga na pinsala sa paggalang sa anumang paggamit ng mga kalakal, kapabayaan, maling paggamit o pagbabago ay tinanggap.

8.9 Ang Mamimili ay partikular na sumasang-ayon na ang Magbebenta ay hindi mananagot para sa anumang espesyal, nagkataon, bunga, hindi direkta o iba pang mga katulad na pinsala (hindi alintana kung ang mga nasabing pinsala ay mahuhulaan) na nagmumula sa paglabag sa warranty, paglabag sa kontrata, kapabayaan, mahigpit na pananagutan. o anumang iba pang uri ng pananagutan sa sibil na konektado sa kasunduang ito o ang paggamit ng mga produktong Sellers. Ang Nagbebenta ay walang ginagarantiyahan ng merchantability o fitness para sa anumang partikular na layunin ng mga produkto.

8.10 Ang Nagbebenta ay hindi dapat sa anumang mga kalagayan kung ano man ang mananagot para sa hindi direkta o kinahinatnan na pagkawala tulad ng (ngunit hindi limitado sa) pagkawala ng kita, pagkawala ng merkado o ang mga kahihinatnan ng pagkaantala o paglihis gayunpaman sanhi.

8.11 Ang petsa ng pagsisimula ng lahat ng mga garantiya ay ang petsa ng paghahatid sa Mamimili mula sa Nagbebenta.

8.12 Ang anumang pananagutan para sa mga kinahinatnan at sinasadyang pinsala ay malinaw na na-disclaim.

8.13 Ang pananagutan ng mga nagbebenta sa lahat ng mga kaganapan ay limitado sa, at hindi dapat lumampas sa presyo ng pagbili na binayaran para sa mga kalakal o serbisyo na ibinebenta na nagbibigay ng naturang pananagutan. Ang pagbabayad ng mga nagbebenta ng nasabing halaga ay ang pangwakas at eksklusibong lunas sa pagkapagod o hindi magagamit ng anumang iba pang lunas na tinukoy dito at hindi dapat ipakahulugan o di umano’y binigo ng kostumer na nabigo sa napakahalagang layunin nito.

8.14 Ang impormasyon, software, mga produkto, at serbisyo na kasama o magagamit sa site ay maaaring magsama ng mga kamalian o typograpical error. Ang mga pagbabago ay pana-panahong idinagdag sa impormasyon dito. Ang Nagbebenta ay maaaring gumawa ng mga pagpapabuti at / o mga pagbabago sa site anumang oras.

8.15 Ang Nagbebenta ay hindi gumagawa ng mga representasyon tungkol sa pagiging angkop, pagiging maaasahan, kakayahang magamit, pagiging maagap, at kawastuhan ng impormasyon, software, produkto, serbisyo, at mga kaugnay na graphics na nilalaman sa site para sa anumang layunin sa maximum na lawak na pinapayagan ng naaangkop na batas. Ang lahat ng naturang impormasyon, software, produkto, serbisyo, at mga kaugnay na graphics ay ibinibigay “tulad ng” walang warranty o kondisyon ng anumang uri. Tinatanggihan ng Nagbebenta ang lahat ng mga garantiya at kundisyon tungkol sa impormasyong ito, software, produkto, serbisyo, at mga kaugnay na graphics, kasama ang lahat ng mga ipinahiwatig na garantiya o kondisyon ng pangangalakal, fitness para sa isang partikular na layunin, pamagat at hindi paglabag.

8.16 Sa pinakamataas na lawak na pinahihintulutan ng naaangkop na batas, sa anumang kaganapan ay hindi mananagot ang Magbebenta para sa anumang direktang, hindi direkta, parusa, nagkataon, espesyal, kinahinatnan na pinsala o anumang pinsala kahit na kabilang ang, nang walang limitasyon, pinsala sa pagkawala ng paggamit, data o kita , na nagmula sa o sa anumang paraan na konektado sa paggamit o pagganap ng site, na may pagkaantala o kawalan ng kakayahan na gamitin ang site o mga kaugnay na serbisyo, ang pagkakaloob ng o pagkabigo na magbigay ng mga serbisyo, o para sa anumang impormasyon, software, produkto, serbisyo , at mga kaugnay na graphics, na nakuha sa pamamagitan ng site o kung hindi man ay lumabas mula sa paggamit ng site.

9. Force Majeure

9.1 Ang Nagbebenta ay hindi mananagot para sa anumang pagkaantala sa paghahatid, o pagkabigo na maihatid, ang anumang mga produkto kung ang naturang pagkaantala o pagkabigo ay nagreresulta mula sa mga sanhi na lampas sa makatuwirang kontrol, kabilang ang ngunit hindi limitado sa, mga gawa ng Diyos, digmaan, terorismo, mga pagtatalo sa paggawa. pagkaantala o pagkabigo ng mga supplier o ng transportasyon, o mga gawa ng gobyerno.

10. Pagkansela ng Kontrata / Pagbabalik ng Mga Kalakal / Pagpapalit ng Mga Defektibong Barya

10.1 Walang kontrata ang maaaring kanselahin kapag tinanggap ito ng Nagbebenta at walang maibabalik na produkto maliban sa ganap na paghuhusga ng Nagbebenta.

10.2 Ang Nagbebenta ay hindi nagbibigay ng pagbabalik o pag-refund. Kapag naproseso ang isang order, ang mga numero ng barcode ay agad na naatasan sa Mamimili at sila ay kanyang pag-aari. Ang Nagbebenta ay walang paraan ng pagkansela ng isang order o pagbabalik ng mga barcode sa database nito. Ang Nagbebenta din ay walang paraan upang matukoy kung ang Mamimili ay mayroon o hindi nagamit ang alinman sa mga bilang na siya ay maaaring subukang bumalik.

11. Pagbabago ng Mga Tuntunin.

11.1 Ang pagtanggap ng Nagbebenta ng anumang pagkakasunud-sunod ay napapailalim sa panukala ng Mamimili sa lahat ng mga termino at kundisyon na nakasaad sa mga tuntunin at kundisyon na ito, at ang panukala ng Mamimili sa mga term na ito at kundisyon ay dapat na ipagpalagay mula sa pagtanggap ng Mamimili ng lahat o anumang bahagi ng iniutos ng mga kalakal o serbisyo. Walang pagdaragdag o pagbabago ng mga termino at kundisyon ang maaaring magbubuklod sa Nagbebenta maliban kung sinang-ayunan ng nagbebenta sa sulat. Kung ang isang order ng pagbili o iba pang mga sulat ay naglalaman ng mga termino o kundisyon na salungat sa mga tuntunin at kundisyon na nilalaman sa mga termino at kundisyon na ito, ang pagtanggap ng Seller ng anumang pagkakasunud-sunod ay hindi mailarawan bilang panigurado sa anumang karagdagang o magkakaibang mga termino at kundisyon, at hindi rin ito ang bumubuo ng pagtalikod o pagkakaiba-iba ng Nagbebenta ng anuman sa mga termino at kundisyon na nilalaman dito.

11.2 Ang Tagabenta ay may karapatan, sa aming sariling paghuhusga, upang baguhin ang Mga Tuntunin kung saan inaalok ang aming mga produkto at serbisyo. Ang pinakahuling bersyon ng Mga Tuntunin ay magpapabagsak sa lahat ng mga nakaraang bersyon.

12. Mga Paunawa

12.1 Ang anumang abiso na hinihiling na ibigay ng Mamimili sa Nagbebenta ay dapat isulat sa direksyong ipinagbigay-alam sa Nagbebenta sa rehistradong tanggapan nito o prinsipyo na lugar ng negosyo at dapat na maihatid nang personal o ipinadala ng unang nakarehistrong mail sa postal address sa pahina ng Contact Us sa website na ito. Kung walang postal address sa pahinang iyon, maaaring bigyan ang paunawa sa email address sa pahinang iyon.

13. Mga Batas sa Pamamahala

13.1 Ang lahat ng mga hindi pagkakaunawaan na nagmula sa o may kaugnayan sa kontratang ito ay matutukoy at pinamamahalaan ng mga batas ng New Zealand. Sa kabila ng nabanggit, ang anumang ligal na aksyon ng Customer na may paggalang sa anumang transaksyon ay dapat magsimula sa loob ng tatlong buwan matapos ang dahilan ng pagkilos ay lumitaw.

14. Kakayahan

14.1 Kung ang anumang bahagi ng Mga Tuntunin at Kundisyon na ito ay natagpuan na hindi wasto o hindi napapatunayan ng isang korte ng karampatang hurisdiksyon, ang hindi wasto o hindi maipapatupad na termino ay dapat na tukuyin, o isang bagong ipinapatupad na termino na ibinigay, tulad ng hangarin ng nagbebenta at Mamimili sa sumasang-ayon sa mga probisyon ng Mga Tuntunin at Kundisyon na ito ay maipapatupad hanggang sa sukdulan ng mga naaangkop na batas.

14.2 Kung ang anumang probisyon ng Kasunduang ito ay buo o bahagyang hindi wasto o hindi maipapatupad, ang iba pang mga probisyon ng Kasunduan ay hindi maaapektuhan ng hindi wastong o unforforceability.

15. Ari-arian ng Intelektuwal

15.1 Ang mga liham, mga sipi at panukala ay maaaring maglaman ng impormasyon ng pagmamay-ari at kumpidensyal na pagmamay-ari ng nagbebenta. Kasama dito, ngunit hindi limitado sa anumang nilalaman, intelektwal na pag-aari, pamamaraan sa teknikal at teksto na isinama sa dokumento. Hindi ito gagamitin, isiwalat o muling kopyahin, buo o bahagi, para sa anumang layunin maliban sa suriin ang dokumentong ito, nang walang paunang nakasulat na pahintulot ng Nagbebenta. Pamagat sa at sa dokumentong ito at lahat ng impormasyon na nakapaloob dito ay nananatili sa lahat ng oras kasama ang Nagbebenta.

16. Walang Benepisyo ng Third Party

16.1 Ang mga probisyon na nakasaad sa itaas ay para sa nag-iisang benepisyo ng mga partido na hereto at hindi nagbibigay ng mga karapatan, benepisyo o paghahabol sa sinumang tao o nilalang na hindi isang partido.

17. Katumpakan

17.1 Ang lahat ng impormasyon na nilalaman sa Site na ito ay batay sa napapanahon na impormasyon, at habang sinusubukan ng Nagbebenta upang matiyak na tama ang materyal, hindi masiguro ang katumpakan at ang Nagbebenta ay walang ginagarantiyahan o kinatawan tungkol sa katumpakan nito.

18. Mga Pagbabago sa Site

18.1 Lahat ng impormasyon na nilalaman sa Site na ito ay batay sa napapanahon na impormasyon. May karapatan ang Tagabenta na gumawa ng mga pagbabago sa Site na ito anumang oras, nang walang paunang paunawa. Sa pamamagitan ng pagpasok sa Site na ito, kinilala mo at sumasang-ayon ka sa mga pagbabagong ito.

19. Patakaran sa Pagkapribado

19.1 Ang nagbebenta ay hindi magbebenta, magpahiram o magbunyag ng personal na impormasyon ng customer sa anumang ikatlong partido na hindi kasangkot sa proseso ng pagbibigay ng kinakailangang mga kalakal at serbisyo sa bumibili.

19.2 Para sa pagbabayad sa pamamagitan ng credit card – Ang Data ng Card ay naka-encrypt gamit ang SSL na teknolohiya at pinoproseso nang direkta ni Stripe, na isang Tagapagproseso ng Pagsunod sa Pagbabayad ng PCI DSS. Walang data ng card na nakaimbak sa site. Lahat ito ay naka-encrypt at naka-imbak sa loob ng mga secure na server ng Stripe.

20. Sumasang-ayon sa Kasunduan

20.1 Ito ang bumubuo sa buong Kasunduan sa pagitan ng Mamimili at Nagbebenta. Ang paglalagay ng isang utos na bibilhin ay maituturing na pagtanggap sa mga term na ito ng Mamimili. Ang mga Tuntunin at Kundisyon na ito ay pumipigil sa lahat ng naunang mga panukala, alok, talakayan, sulat, o komunikasyon tungkol sa transaksyon na ito. Maaari lamang silang mabago sa pamamagitan ng isang kasunod na kasunduan sa pagsulat na naaprubahan ng Nagbebenta.