Nasa ibaba ang ilang mga halimbawang larawan ng mga pinaka-karaniwang uri ng mga barcode na ibinibigay namin. Tandaan na ito ay para lamang magbigay sa inyo ng isang ideya kung paano namin karaniwang ibinibigay ang mga ito at ang laki ng imahe ay maaaring maipasadya para sa mga indibidwal na layunin.

Ang mga imahe ay karaniwang ipinapadala sa Bitmap, EPS, Tiff, Jpeg and PDF subalit maaari naming ibigay ang iba pang mga format kung kinakailangan.