Mga Serbisyo

Nagbibigay ang Philippine Barcodes ng mga barcode ng tingi, mga imahe ng ISBN, QR code at mga numero ng GLN.

May katanungan? Tingnan ang aming sagot sa mga karaniwang katanungan. Maaari din mag-email sa amin sa [email protected].