Ang rehistro ng barcode ay isang libreng serbisyo na inaalok namin upang sa pangkalahatan ay madagdagan ang inyong profile ng inyong produkto sa internet. Ang serbisyong ito ay ganap na opsyonal at hindi kinakailangan para sa anumang mga numero ng barcode dahil walang database para sa mga barcode, gayunpaman, maraming mga pakinabang sa pagrehistro ng iyong mga barcode sa online.

  1. Tumutulong ang pagpaparehistro ng Barcode sa mga scanner ng app ng cell phone tulad ng ‘Zebra‘ kaya kung nai-scan ang barcode ng produkto ay lilitaw ang impormasyon ng produkto.
  2. Ang pagpaparehistro ng Barcode ay tataas ang profile ng produkto sa internet upang kapag ang barcode ay hinanap sa Google o ibang ‘search engine’ ay lilitaw ang impormasyon ng inyong produkto.
  3. Kung ang isang barcode ay nakarehistro sa mga database ng internet, maaari nitong pigilin ang mga tao mula sa paggamit ng numero ng barcode nang hindi tama sa mga site tulad ng Amazon. Kung ang isang mabilis na paghahanap sa internet ay nagsasabi sa tao na ginagamit ang numero ng barcode ay mas malamang na hindi nila gagamitin ang barcode na nabanggit. Habang ang mga tao ay hindi maaaring ligal na gumamit ng mga lehitimong naibenta ng mga numero ng barcode, kung ginagamit ang mga ito ng ilegal na ito ay isang dagdag na abala para sa ligal na may-ari ng numero ng barcode upang sundin ito. Madali itong maiiwasan sa pagpaparehistro ng barcode.

Tingnan ang database ng barcode o bumili ng mga tingi na barcode.