Gabay sa Tinging mga Barcode

Upang matulungan kang makapagsimula, gumawa kami ng isang nai-download na Gabay sa Mga Barcode ng Retail na nagpapaliwanag na:

  • Ang mga uri ng mga barcode ng tingi (EAN, UPC, ITF14, ISBN, ISSN)
  • kung paano bumili ng mga barcode
  • Pagdaragdag ng mga barcode sa iyong mga produkto
  • Pagrehistro ng iyong mga barcode at produkto sa mga nagtitingi at online na database

I-download ang Gabay sa Tinging mga Barcode (PDF).