Ang lahat ng mga produktong tingi ay gumagamit ng alinman sa EAN-13 o UPC-A format barcode. Ginagamit ang mga ito sa bawat produktong tingi maliban sa mga libro at magasin. Ang mga barcode ng EAN-13 ay ginagamit halos sa buong mundo sa lahat ng mga bansa maliban sa Estados Unidos at Canada kung saan ang UPC-A Barcode ang mas kilala at pangkaraniwang ginagamit. Ang mga pagkakaiba sa pagitan ng UPC-A at EAN-13 ay makikita dito.

Mangyaring sundin ang mga link sa ibaba para makakuha ng awtorisadong mga barcode ng tingi.

EAN-13 Barcode – Para sa mga produktong tingi sa labas ng Estados Unidos at Canada

UPC-A Barcode – Para sa mga produktong ibinebenta sa merkado,  sa Estados Unidos at Canada

Mga Barcode ng ISBN

Mga Barcode ng ISSN Magazine

Mangyaring tingnan ang aming FAQ page o makipag-ugnayan sa amin kung mayroon kang mga katanungan o nais pang malaman.